Europejskie Dni Dziedzictwa

Naszym celem jest pokazanie czym zajmuje się konserwator zabytków oraz jak ważna jest praca Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Jak piękna jest Małopolska, dlaczego warto pielęgnować i dbać o nasze korzenie, dziedzictwo. https://youtu.be/CtdmUtm4vWs

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. (“źródło:Wikipedia”).

Materiał z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz reportaż z 1936 roku źródło: “Youtube”.