Odmrażanie funkcjonowania urzędu

Na zdjęciu w tle budynek siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zlokalizowany przy ulicy Kanoniczej 24 w Krakowie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie uprzejmie informuje, iż w ramach systematycznego odmrażania funkcjonowania tut. Urzędu wnioski oraz wszelkiego rodzaju  pisma  do tut. Urzędu można składać w następujący sposób:

  1. Bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu w specjalnie przygotowanej do tego skrzynce znajdującej się w siedzibie tut. Urzędu w sieni budynku. Obszerna dokumentacja projektowa może być złożona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z osobą z dziennika podawczego.
  2. Za pośrednictwem poczty kierując na adres tut. Urzędu
  3. Za pomocą profilu zaufanego ePUAP

Wnioskodawca, który chce uzyskać rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie winien złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie tut. Urzędu www.wuoz.malopolska.pl.

Tym samym informujemy, iż od dnia 04.05.2020 roku  wnioski przesyłane na skrzynkę mailową tut. Urzędu oraz na skrzynki mailowe pracowników  z nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Adresy:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Kanonicza 24, 31-002 Kraków
wszystkie telefony dostępne tutaj

Delegatura w Tarnowie

Konarskiego 15, 33-100 Tarnów
tel.: 14 621 28 27, 14 627 49 05

Delegatura w Nowym Targu

Ludźmierska 34a, 34-400 Nowy Targ
tel.: 18 448 88 54

Delegatura w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 442 84 84, 18 442 82 52