Załączniki do umów dla beneficjentów, którym udzielono dotacji

Procedura konkurencyjna 2019 
ZASADY

załącznik nr 1 – ogłoszenie o planowanym zamówieniu

załącznik nr 2 – zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 3 – formularz ofertowy

załącznik nr 4 – protokół wyboru wykonawcy

załącznik nr 5 – zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji

załącznik nr 6 – protokół z negocjacji z 1 oferentem

załącznik nr 7 – protokół udzielenia zamówienia po negocjacjach z 1 oferentem

Załącznik nr 8 – INSTRUKCJA

Załącznik nr 9 – Informacja o dotacji