Tarnów

Delegatura w Tarnowie

Kierownik: Paulina Obara
adres: ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnów
tel.: 14 621 28 27, 14 627 49 05
e-mail: tarnow@wuoz.malopolska.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek:         godz. 9.00 – 17.00
wtorek – piątek:     godz. 7.30 – 15.30

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek:         godz. 9.00 – 15.00
wtorek – piątek:     godz. 7.30 – 14.00Siedziba Delegatury w Tarnowie:Delegatura w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, miasto Tarnów,  bocheński, brzeski, dąbrowski (Dąbrowa Tarnowska)KIEROWNIK DELEGATURY:
mgr inż. arch. Paulina Obara
e-mail: pobara@wuoz.malopolska.pl

SEKRETARIAT:
Ewelina Basta
e-mail: ebasta@wuoz.malopolska.pl

INSPEKTORZY:
Monika Troć
sprawy: zabytkowa zieleń, parki
e-mail: mtroc@wuoz.malopolska.pl

Anna Gurbisz
sprawy: rejestr i ewidencja zabytków
e-mail: agurbisz@wuoz.malopolska.pl

Magdalena Szumańska-Wach
sprawy: zabytki archeologiczne
e-mail: mwach@wuoz.malopolska.pl

Marta Wojnowska
sprawy: zabytki nieruchome
e-mail: mwojnowska@wuoz.malopolska.plFormularze i wnioski

Numery rachunków bankowych
Dla spraw załatwianych w urzędzie w Tarnowie
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33 – 100 Tarnów,
numer rachunku: 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000