Przyznane dotacje

  1. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace planowane przy zabytkach w 2019 r – wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018
  3. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2017
  4. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016
  5. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2015