ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków Nieruchomych

Kierownik wydziału:
Dorota Wojciaczyk Bawoł
e-mail: dwojciaczyk@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 21  

Archiwum:
Maria Jasińska
e-mail: mjasinska@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 25 

Operator przygotowania danych:
 Łukasz Olchawa
e-mail: lolchawa@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 26Informacje o lokalizacji obiektów i obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowane na podstawie decyzji przesłanych do Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dostępne są również na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Geoportal NID jest dostępny pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl.

Ponadto na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ znajdują się zestawienia zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z poszczególnych województw przygotowane na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w postaci aktualizowanych raz w roku plików PDF.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej , gdzie w załącznikach znajdują się wykazy zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków.