Oświadczenie

OŚWIADCZENIE MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Na temat działań podjętych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie w sprawie ochrony pensjonatu „PANORAMA” w Zakopanem.

W sprawie częściowego wyburzenia pensjonatu „Panorama” zlokalizowanego w Zakopanem przy ulicy Wierchowej 6 do którego doszło w dniu 1 lutego br. prowadzone są aktualnie postępowania przez odpowiednie służby w tym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Nowym Targu. Niemniej jednak, zgodnie z porozumieniem zawartym między Wojewodą Małopolskim, a Burmistrzem miasta Zakopane część kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została przekazana Miejskiemu Konserwatorowi w Zakopanem. Jest to urząd w którym można uzyskać najpełniejsze informacje odnośnie postępu spraw prowadzonych przez służby konserwatorskie.

Równocześnie informujemy, że procedura wpisu obiektu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków została podjęta przez WUOZ w Krakowie jesienią ubiegłego roku. Po zebraniu informacji na temat budynku w grudniu ub. roku wysłano zawiadomienie do właściciela obiektu. W dniu 7 stycznia tut. Urząd wpisał przedmiotową nieruchomość do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa małopolskiego.

Temat ochrony tzw. „architektury fisowskiej” był również przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Konserwatorze Zabytków 23 stycznia br. Po zapoznaniu się z tematem Rada jednomyślnie podjęła uchwałę zgodnie z którą zaleciła objęcie przedmiotowego zasobu ochroną konserwatorską z uwagi na jej szczególny i wyjątkowy charakter, będący świadectwem jednego z etapów rozwoju polskiej myśli architektonicznej.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

 

                                              Monika Bogdanowska, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków