Facebook

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na swój profil społecznościowy facebook, który zawiera informacje o bieżących pracach, odkryciach i ważnych wydarzeniach związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem kulturowym Małopolski.