Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwia obywatelom oraz instytucjom publicznym składanie dokumentów w formie elektronicznej, na warunkach ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Adres Katalogu Spraw Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ePUAP znajduje się tutaj.W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza – pismo ogólne